Poľovnícke združenie Rohožník - vlastníkov poľovných pozemkov

IČO:

42133114

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rohožník - vlastníkov poľovných pozemkov

Dátum vzniku:

20.05.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sádek 231, Rohožník, 90638

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504769 - Rohožník

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený