Poľovnícke združenie Ráztoka

IČO:

34059822

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ráztoka

Dátum vzniku:

13.05.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Považské Podhradie 333, Považská Bystrica, 01704

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226512842 - Považská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený