Poľovnícke združenie Rača

IČO:

31755429

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rača

Dátum vzniku:

14.08.1996

Dátum zániku:


06.12.2006

Adresa sídla:

Remeselnícka 23, Bratislava - mestská časť Rača, 83106

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529354 - Bratislava - mestská časť Rača

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

xxxxx - nezaradené

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov