Poľovnícke združenie Prameň so sídlom v Bidovciach

IČO:

35511575

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Prameň so sídlom v Bidovciach

Dátum vzniku:

15.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košický Klečenov 4, Košický Klečenov, 04445

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521604 - Košický Klečenov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený