Poľovnícke združenie Praha

IČO:

42359694

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Praha

Dátum vzniku:

20.07.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Praha 1, Praha, 98511

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511773 - Praha

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený