Poľovnícke združenie Poľná

IČO:

31959105

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Poľná

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Somotor, 07635

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B543772 - Somotor

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený