Poľovnícke združenie Pokrok

IČO:

34010980

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pokrok

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sereď, 92601

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212504009 - Sereď

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený