Poľovnícke združenie Pohorelá

IČO:

35653485

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pohorelá

Dátum vzniku:

29.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kpt.Nálepku 97, Pohorelá, 97669

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508870 - Pohorelá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený