Poľovnícke združenie Podkonice - Vysoká

IČO:

37825755

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podkonice - Vysoká

Dátum vzniku:

07.08.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podkonice 200, Podkonice, 97641

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508861 - Podkonice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený