Poľovnícke združenie Plieška

IČO:

42360731

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Plieška

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hontianske Tesáre 325, Hontianske Tesáre, 96268

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518425 - Hontianske Tesáre

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený