Poľovnícke združenie Plavnica

IČO:

37793853

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Plavnica

Dátum vzniku:

05.11.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plavnica, Plavnica, 06545

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526967 - Plavnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený