POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE PLATAN PAŇOVCE

IČO:

35511711

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE PLATAN PAŇOVCE

Dátum vzniku:

16.07.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Paňovce 114, Paňovce, 04471

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521850 - Paňovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený