Poľovnícke združenie Ortúty Banská Bystrica

IČO:

35657596

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ortúty Banská Bystrica

Dátum vzniku:

18.02.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horné Pršany 66, Banská Bystrica, 97405

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508438 - Banská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený