Poľovnícke združenie ONDAVA Brehov

IČO:

31959024

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ONDAVA Brehov

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Brehom 188/51, Brehov, 07605

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528200 - Brehov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený