Poľovnícke združenie Okruhlica - Jalovec

IČO:

35660481

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Okruhlica - Jalovec

Dátum vzniku:

10.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Framborská 10, Žilina, 01001

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený