Poľovnícke združenie Okrúhle

IČO:

35653566

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Okrúhle

Dátum vzniku:

22.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vrchteplá 38, Vrchteplá, 01705

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513784 - Vrchteplá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený