Poľovnícke združenie - občianske združenie OĽCHOV

IČO:

42329787

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - občianske združenie OĽCHOV

Dátum vzniku:

18.06.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bánovce nad Ondavou 164, Bánovce nad Ondavou, 07204

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522295 - Bánovce nad Ondavou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený