Poľovnícke združenie - občianské združenie Balaška

IČO:

31313515

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - občianské združenie Balaška

Dátum vzniku:

19.05.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová Polhora 75, Nová Polhora, 04444

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521795 - Nová Polhora

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený