Poľovnícke združenie NIVA

IČO:

36075922

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie NIVA

Dátum vzniku:

22.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 196, Vysoká pri Morave, 90066

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508349 - Vysoká pri Morave

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený