Poľovnícke združenie Mníšek I.

IČO:

35523549

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Mníšek I.

Dátum vzniku:

15.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mníšek nad Hnilcom 446, Mníšek nad Hnilcom, 05564

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543365 - Mníšek nad Hnilcom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený