Poľovnícke združenie Malá Vieska

IČO:

45022224

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Malá Vieska

Dátum vzniku:

10.07.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nandraž 2, Nandraž, 04961

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328526037 - Nandraž

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený