Poľovnícke združenie Magurka

IČO:

37876783

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Magurka

Dátum vzniku:

07.06.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá Franková 38, Malá Franková, 05978

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413559938 - Malá Franková

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený