Poľovnícke združenie Lysý Vrch so sídlom v Korejovciach

IČO:

35509899

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lysý Vrch so sídlom v Korejovciach

Dátum vzniku:

13.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Korejovce, Korejovce, 09005

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527394 - Korejovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený