Poľovnícke združenie Lysec-Hôsec

IČO:

36132314

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lysec-Hôsec

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Belá-Dulice, Belá-Dulice, 03811

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512052 - Belá-Dulice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený