Poľovnícke združenie Lykovec

IČO:

42128498

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lykovec

Dátum vzniku:

30.08.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Drieňová 14, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82103

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený