Poĺovnícke združenie Ľubietová

IČO:

31941460

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Ľubietová

Dátum vzniku:

26.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ľubietová, 97655

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508748 - Ľubietová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený