Poľovnícke združenie Lipníky Trenčianska Turná

IČO:

42416469

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lipníky Trenčianska Turná

Dátum vzniku:

23.04.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trenčianska Turná 571, Trenčianska Turná, 91321

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506567 - Trenčianska Turná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený