Poľovnícke združenie LIESKOVEC

IČO:

31299644

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LIESKOVEC

Dátum vzniku:

06.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bánovce nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou, 07204

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522295 - Bánovce nad Ondavou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený