Poľovnícke združenie Lesana Hubice

IČO:

34003321

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lesana Hubice

Dátum vzniku:

17.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hubice 120, Hubice, 93039

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501620 - Hubice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený