Poľovnícke združenie LAZY Kobylnice

IČO:

42239168

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LAZY Kobylnice

Dátum vzniku:

04.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bardejovská 257/43, Giraltovce, 08701

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C519197 - Giraltovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený