Poľovnícke združenie Kýčera

IČO:

31922091

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kýčera

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Rovné, 01362

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311518085 - Veľké Rovné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený