Poľovnícke združenie Krompachy

IČO:

35516291

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Krompachy

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poštová 2, Krompachy, 05342

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A543268 - Krompachy

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený