Poľovnícke združenie Kremienok - Povina

IČO:

00622460

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kremienok - Povina

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


12.03.2016

Adresa sídla:

Povina, Povina, 02333

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509370 - Povina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený