Poľovnícke združenie Kolba Dubová

IČO:

35653922

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kolba Dubová

Dátum vzniku:

18.02.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nemecká, 97697

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508829 - Nemecká

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený