Poľovnícke združenie Kohútik Oravská Lesná

IČO:

00622290

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kohútik Oravská Lesná

Dátum vzniku:

15.07.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravská Lesná 410, Oravská Lesná, 02957

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509906 - Oravská Lesná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený