Poľovnícke združenie Kloptaňa Vyšný Medzev


IČO:

35511494

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kloptaňa Vyšný Medzev

Dátum vzniku:

10.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kováčska 34, Medzev, 04425

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521671 - Medzev

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený