Poľovnícke združenie Klin Klin nad Bodrogom

IČO:

35563028

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Klin Klin nad Bodrogom

Dátum vzniku:

06.09.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 82, Klin nad Bodrogom, 07631

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B513831 - Klin nad Bodrogom

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený