Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš

IČO:

42361109

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Koňuš 71, Koňuš, 07263

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522627 - Koňuš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený