Poľovnícke združenie JAZVEC Hatalov

IČO:

35524073

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAZVEC Hatalov

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hatalov, Hatalov, 07216

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522431 - Hatalov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený