Poľovnícke združenie Javor - združenie vlastníkov poľovných pozemkov

IČO:

37870840

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Javor - združenie vlastníkov poľovných pozemkov

Dátum vzniku:

07.11.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hubošovce, Hubošovce, 08266

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418524492 - Hubošovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený