Poľovnícke združenie Javor - Hnilčík

IČO:

35516062

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Javor - Hnilčík

Dátum vzniku:

23.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hnilčík, Hnilčík, 05332

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526576 - Hnilčík

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený