Poľovnícke združenie Jasienok Blatnica

IČO:

42225167

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jasienok Blatnica

Dátum vzniku:

06.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bellová 7, Martin, 03601

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512036 - Martin

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený