Poľovnícke združenie Jablonové - vlastníkov poľovných pozemkov

IČO:

37928091

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jablonové - vlastníkov poľovných pozemkov

Dátum vzniku:

29.03.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jablonové 378, Jablonové, 90054

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106507954 - Jablonové

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený