Poľovnícke združenie Jablonov

IČO:

37794591

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jablonov

Dátum vzniku:

26.04.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jablonov, Jablonov, 05303

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543179 - Jablonov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený