Poľovnícke združenie HRÁDOK Pliešovce

IČO:

31921141

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HRÁDOK Pliešovce

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hviezdoslavova 1, Pliešovce, 96263

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518689 - Pliešovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený