Poľovnícke združenie Hrabušice

IČO:

35528303

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hrabušice

Dátum vzniku:

03.07.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Partizánska 148, Hrabušice, 05315

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526592 - Hrabušice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený