Poľovnícke združenie Hôrka

IČO:

35605197

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hôrka

Dátum vzniku:

26.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nedanovce, Nedanovce, 95843

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505196 - Nedanovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený