Poľovnícke združenie HONT

IČO:

34009001

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HONT

Dátum vzniku:

29.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hontianska Vrbica, Hontianska Vrbica, 93555

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502251 - Hontianska Vrbica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Návrat na zoznamTlačiť PDF