Poľovnícke združenie Hnúšťa-Sinec

IČO:

35996358

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hnúšťa-Sinec

Dátum vzniku:

14.11.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hnušťa, Hnúšťa, 98101

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514829 - Hnúšťa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený