Poľovnícke združenie HÉVÍZ Báč

IČO:

34006214

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HÉVÍZ Báč

Dátum vzniku:

16.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Báč, Báč, 93030

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501441 - Báč

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený